İSG Politikamız

İSG Politikamız

  Tüm çalışmalarımızda ve karar vermede aşamasında çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliğinin önceliğimiz olarak değerlendirileceğini,

  İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm yasal ve diğer yükümlülüklerin eksiksiz olarak karşılanacağını, 

  İşyerimizdeki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tehlike ve risklerin uzmanlarca belirlenip değerlendirilerek risk düzeyinin ortadan kaldırılması veya asgari seviyeye indirilmesi için çalışacağımızı,

  İşyerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğinin iyileştirilmesinin tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu olduğu bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına önem verileceğini,

  İş Sağlığı ve Güveliği konularındaki teknolojik gelişmeler takip edilerek azami ölçüde yararlanılacağını,

  Uygulamakta olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilerek iyileştirileceğini,

taahhüt ederiz.

  • Çalışan personeline, müşterisine ,ziyaretçilerine ve tedarikçilerine emniyetli tesisler, işletme ve çalışma şartları sağlar ve devam ettirir.
  • Bütün faaliyetlerini sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmesi için çalışanlarına, müşterilerine,tedarikçilerine ve ziyaretçilerine uygun bilgiler sağlar ve eğitimler düzenler.
  • Tüm çalışmalarımızda çalışan sağlığı ve iş güvenliğini öncelikli olarak değerlendirir.
  • İş faaliyetlerinin çalışan sağlığı ve iş güvenliğine olan etkilerini en aza indirmek için değerlendirme yapar, araştırır ve yapılması gerekenleri yapar.
  • Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma, saçılma- sızıntı, ürün toplatılması, vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturur ve sürdürür.
  • Yasal gerekleri minimum standartlar olarak kabul eder; yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirir.
  • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri yürütür.
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız