Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

A.Z.D DERİ VE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ., “Endüstriyel sürdürülebilirlik ancak çevreci bir yaklaşım ile mümkündür” ilkesi ışığında faaliyet ve işleyişinin çevresel boyutlarını belirleyerek, etkilerini minimum düzeye indirmeyi ve çevre ile ilgili olarak her alanda sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlamaktadır. Kuruluşundan günümüze kadar gelen tecrübe ve sorumluluk bilinci doğrultusunda, çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanmasına yönelen ve çevresel performansını sürekli iyileştirmeyi hedefleyen A.Z.D. Deri, üretim ve çevre faktörleri arasındaki dengenin sağlanması için,sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında oluşturduğu Çevre Politikasının hayata geçirilmesi için aşağıdaki yöntem ve prensipleri benimsemiştir.


 Çevre ekibimize yönetim desteği ve yıllık bütçe temini yaparak sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için liderlik etmek,

 Çevreyle ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, çevre mevzuatı ve global müşteri gerekliliklerine uymak, güncelliğini sağlamak, 

Tesis içi atık yönetiminde geri dönüşüm ve geri kazanımını öncelik haline getirerek, tüm atıkların uygun şekilde yönetilmesini sağlamak,

Belirlenen hedeflerimize ulaşmak için doğal kaynak kullanımının azaltılması ve enerji tasarrufu için üretim prosesinin optimize edilmesi ve ilgili teknolojileri takip etmek,

Çevresel bozulmayı önlemek ve müşteri standartlarını sağlamak için üretimimizde çevre dostu kimyasal ve hammaddeleri tercih etmek,

 Tüm çalışanlarımız için sürekli eğitim programları düzenlemek ve çevreye karşı sorumluluk bilincini oluşturmak,

 Gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmayı A.Z.D. Deri olarak sorumluluk ve görev olarak kabul etmek.

 

 

AZD Deri